Forside > Vores analyser og kurser >  Bilbranchen
Bestil analysen Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner

Analysen af bilbranchen

Analysen af Danmarks 437 største bilforhandlere og 19 importører udkommer onsdag den 31. januar 2018 for ellevte år i træk. Den udgives i rapportform, fylder godt 200 sider og koster 3800,- DKK + moms. Analysen kan bestilles ved at sende en mail til ole@danskbrancheanalyse.dk

Skal du først overbevises, kan du læse mere om analysen nedenfor.

Analysen tager udgangspunkt i de sidst offentliggjorte regnskaber - dvs 2016 eller senere. Endvidere kobler vi disse informationer med, hvilke bilmærker der forhandles.

Vi medtager alle bilforhandlere med en bruttofortjeneste på mindst 4 mio DKK eller personaleomkostninger for mindst 3 mio DKK1 I skrivende stund er det præcis 437 forhandlere, herunder også 92 rendyrkede brugtbilforhandlere, samt forhandlere af vare- og lastbiler. Vi ser naturligvis også separat på Danmarks 19 største bilimportører og deres (fantastiske) økonomi. De oplysninger der ikke fremgår af regnskaberne hos visse forhandlere, som for eksempel omsætning, dækningsbidrag eller antal ansatte, laver vi kvalificerede estimater på.

Udover de generelle regnskabsoplysninger og nøgletal for hver enkelt af bilbranchens virksomheder, laver vi også en lang række snit på, hvordan det går bilforhandlerne alt efter ejerform, geografisk beliggenhed, antal forretninger, hvilket bilmærke der bliver forhandlet, eller hvor mange bilmærker der forhandles, og hvor stor bilforhandleren er.

Vi kan allerede nu afsløre, at 2016 har været et rekordår for forhandlerne, hvis vi måler på bundlinjen - eller toplinjen. I skrivende stund har de 437 bilforhandlere tjent 1,177 milliarder DKK, hvilket er første gang vi nogensinde ser forhandlerne tjene over en milliard. Væksten i omsætningen for bilforhandlerne ser - igen i skrivende stund - ud til at have været omkring 7,1%, hvilket også er langt over den generelle økonomiske udvikling i Danmark, men dog mindre end sidste års vækst, som landede på 9,8%. Vi viser alle de data vi har indtil videre også for 2017. Indsamlingen af regnskaber til datamaterialet er afsluttet 31DEC17, og en del af regnskaberne strækker sig dermed også ind i 2017.

Hvis vi ser på importørerne, har de 19 personbilimportører tilsammen tjent 967 mio DKK, hvilket også er det bedste, vi nogensinde har set fra importørerne. Bilimportørernes økonomi er fundamentalt anderledes i forhold til bilforhandlernes, hvilket analysen også dokumenterer. Importørernes omsætning voksede med 15,2%.

Vi følger alle pengene til dørs, så vi får styr på millionærerne i bilbranchen. Dem er der godt 500 af, og vi ser endda alene på de personer, der har formuer over 2 mio DKK i deres holdingselskaber. Se listen over de rigeste bilforhandlere, og se hvem der ejer de forskellige bilforhandlerforretninger i Danmark.

Analysen har en lang række top-20-lister over de største overskud, højeste vækst, højeste overskudsgrad, største gennemsnitslønninger mv, ligesom vi også kigger på de værste præstationer i form af tilsvarende største underskud, største salgsnedture, laveste lønniveauer, "syge" virksomheder osv.

Analysen ser ikke kun på bilbranchens resultater, men også på bilbranchens aktiver og passiver. Vi ser på, hvem der har de største varelagre, hvem der har den største rentebærende gæld, hvem der måske har svært ved at servicere denne, og hvem der har en solid, og hvem der har en svag egenkapital, også sammenholdt med regnskabernes øvrige poster. Vi tillader os at lave en liste over de virksomheder, der er mest konkurstruede. På trods af branchens rekordår har vi alligevel set 6 konkurser blandt de 418 forhandlere, der indgik i sidste års analyse.

En del af brancheanalysen bliver en slavisk gennemgang af hvert af de 25 største bilmærkers forhandlernet og de økonomiske præstationer for disse forhandlere. Vi kommer naturligvis også til at se på lastbilforhandlere for sig og brugtbilforhandlere for sig. I alt 92 af forhandlerne i analysen handler alene med brugte biler, hvilket er en nævneværdig fremgang i forhold til sidste års analyse, mest fordi vi har været bedre end tidligere til at finde dem fram.

Hvem har glæde af analysen?

Analysen omsætter svært talmateriale til forståelig tekst og overskuelige skemaer. på kort tid kan du få overblik over branchen - og din egen position indenfor den!

For bilforhandlerne selv er analysen et fantastisk værktøj til at benchmarke sig selv og sine egne præstationer, hvad enten det er i forhold til de andre forhandlere af samme bilmærke, forhandlere af andre bilmærker eller forhandlere i nærområdet.

For importørerne giver analysen et unikt billede af bilbranchens økonomi, og det ikke kun blandt egne forhandlere, men også blandt potentielle samarbejdspartnere eller til sammenligning af økonomien hos andre mærkeforhandlere.

For leverandører til branchen, giver analysen først og fremmest et brancheoverblik, så du kan få indtryk af, hvem der er, hvad de kan, så du kan være sikker på, at du har været hele raden rundt og få prioriteret dit arbejde i forhold til virksomhedernes økonomiske betydning - og økonomiske tilstand.

For banker, revisorer, eventuelle investorer eller andre interessenter giver analysen et unikt indblik i økonomien i bilbranchen. Analysen bør kunne læses med lige stor interesse og forståelse uanset om du er ny i branchen eller en garvet bilforhandler.

Er du blevet overbevist?

Prisen er kun 3800,- + moms

Vi håber på din bestilling på ole@danskbrancheanalyse.dk

Med venlig hilsen

Ole Egholm

Dansk Brancheanalyse Aps er stiftet og ejet af Ole Egholm, der er cand. merc. og MBA, og tidligere har været rejsebureaudirektør (1992-2006). Ole Egholm udgav sin første brancheanalyse om rejsebureaubranchen i år 2000. I 2005 stiftede han Dansk Brancheanalyse og har siden 2006 haft udgivelse af brancheanalyser som sin hovedbeskæftigelse. Formålet med Dansk Brancheanalyse er at kaste lys over økonomien i brancher, der ikke normalt udsættes for al for stor analytisk bevågenhed. En øget indsigt i en branches økonomi hjælper forhåbentligt aktørerne  i branchen og omverdenen til en bedre forståelse af erhvervet, hvilket på sigt bør kunne medvirke til en bedre indtjening i branchen og dermed et bedre skattegrundlag for samfundet. Dansk Brancheanalyse Aps er ikke afhængig af særlige aktørers eller branchers interesse, ej heller af annoncørers, og finansieres alene af læserne. I 2017 har Dansk Brancheanalyse udgivet analyser af arkitektbranchen, hotelbranchen, restaurationsbranchen, revisionsbranchen, rejsebureaubranchen, reklamebranchen og bilforhandlerbranchen. Bilbrancheanalysen udkom for første gang 25. oktober 2007, og er udkommet årligt lige siden. Den 31. januar 2018 udkommer den for ellevte gang.

Dansk Brancheanalyse Aps  |  Augustvej 60  |  2860 Søborg  |  Tel: +45 20956085  |  ole@pose.dk  |  CVR 29150176