Forside > Vores analyser og kurser >  Hotelbranchen
Bestil analysen Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner
Analysen af Danmarks 222 største hotelselskaber

Torsdag den 2. november 2017 udkommer Analysen af Danmarks 180 største hoteloperatører og 42 største hotel-ejendomsselskaber. 
Den udgives i rapportform og fylder godt 160 sider. Analysen medtager hotelbranchens regnskaber, der er udgivet senest 30. september 2017, det vil sige især hotelbranchens 2016-regnskaber.
Prisen er 3800,- DKK + moms, og kan bestilles ved at sende en mail til ole@danskbrancheanalyse.dk.
Analysen er os bekendt den eneste af sin art i Danmark, der både viser navne og individuelle resultater, og samtidig viser både branchens udvikling på alle relevante måleparametre og resultater - både de kønne og de grimme. Endvidere får du også oversigt over nøgletal og individuelle resultater på samtlige 222 selskaber i branchen. Analysen er usammenlignelig med en almindelig regnskabspræsentation. Den er blevet til ved en gennemgang af Danmarks 449 største hoteller, der alle har (eller har haft eller får/forventer at få, eller indgår i koncern der har) mindst 40 værelser. Herfra har vi gennemgået hvem der ejer hver eneste ejendom og hvem der driver hvert eneste hotel. Du får naturligvis også listen over hvert eneste af disse 449 hoteller, værelsesudbuddet fra 2006 til 2016 og forventet værelsesudbud og udvikling heri frem til år 2021, ejerforhold, den offentlige vurdering og den seneste handelspris, hvis ejendommen er blevet handlet indenfor de seneste 6 år. Det er summen af disse hotelselskaber, som vi har parret med de hoteller de opererer, som analysen baserer sig på.

Analysen har en lang række top-20 lister over branchens bedste og værste præstationer. Vi ser på alle branchens succeser, på de flotteste overskud, største omsætning og overskud per værelse, højeste gennemsnitslønninger, og vi ser tilsvarende også på den anden side af medaljen over branchens største underskud, laveste lønniveauer, ringeste omsætning per værelse osv. Det skal understreges, at vi har lidt flere hoteloperatører med i forhold til sidste års analyse. Vi bruger store kræfter på at konsolidere hoteller, hvor samme ejer/ejergruppe har både et ejendoms- og et driftsselskab. Her har vi lagt selskaberne sammen, og hvis samme ejer har flere hoteller, har vi lagt disse sammen til én koncern, også selv om ejer ikke selv har lavet et koncernregnskab. Det giver efter vores vurdering en langt mere overskuelig forståelse af branchen, og når de forskellige "koncerner" nævnes forklarer vi også, hvis der er relevante forhold i de bagvedliggende selskaber.

Vi bruger en større del af analysen til også at gennemgå hotelbranchens balance, sådan at vi får indblik i hvem der har de mest vovede og mest forsigtige ejendomsinvesteringer, hvem der er mest forgældet og hvem der har skjulte formuer, og endelig tillader vi os at vurdere, hvilke virksomheder der fortsat er konkurstruede, ligesom vi gennemgår det seneste års konkurser i branchen. Analysen bruger også et større stykke arbejde på at kortlægge branchens hoteludbud, hvor vi ser på perioden fra 2016 og frem til 2021. Vi ser på hvert enkelt af branchens igangværende og planlagte hotelbyggerier, ligesom vi omtaler de hotelejendomme, der er udgået af branchen - for det sker også

Vi kortlægger hotelbranchens resultater på tværs af, om man lejer eller ejer hotelejendommen, om man er dansk eller udenlandsk ejet, om det er hotelfolk, udlændinge eller investorer, der er involveret, hvor stort hotellet er, og naturligvis også alt efter, hvor hotellerne ligger i Danmark. Ja vi ser såmænd også på, hvordan det går, alt efter om der sidder mænd eller kvinder i direktionen.

Vores analyser adskiller sig fra stort set alle andre analyser ved at vi tillader os at estimere de regnskabstal som virksomhederne ikke selv oplyser. Det drejer sig især om omsætning, dækningsbidrag, antal ansatte og ejerforhold, og vi gør os grundigt umage i at estimere disse forhold så retvisende som muligt og præsentere tallene, så læserne kan se, om det er faktiske regnskabstal eller estimater.

Vi følger også pengene til dørs, forstået på den måde, at vi har en liste over hotelbranchens millionærer, så man kan få overblik over hvem, der ejer de forskellige hotelselskaber (og hotelejendomme), og hvor store formuer disse personer har, såfremt de ellers er offentligt tilgængelige i holdingselskaber.

Vi så allerede sidste år, at hotelbranchen for første gang i de år vi har analyseret den, havde et milliardoverskud i 2015, mere end en fordobling  af indtjeningen i 2014-resultatet. Vi kan allerede nu afsløre at vores tal viser, at hotelbranchen i 2016 har sat ny rekord med et samlet overskud på 2,136 mia DKK, altså igen mere end en fordobling af 2015-resultatet. Indtil videre ser 2017 også ud til at blive et drømmeår for branchen, der muligvis igen slår nye rekorder. Med overskud som vi selv med vores bedste fantasi ikke havde kunnet forestille os for nogle år siden. Til gengæld ser de umiddelbare udsigter til 2018 noget mere beherskede ud, dels fordi stigningen af antal besøgende på de danske hoteller er blevet mere behersket, dels fordi der bliver bygget på livet løs, og alt dette sker mens branchens store disrupter - Airbnb - vokser med imponerende men ukendt styrke i Danmark.

Blandt de 42.131 udbudte hotelværelser, som vi har identificeret på de i alt 449 hoteller og konferencecentre i Danmark med mindst 40 værelser, dækker analysen 86,9% af hotelbranchens værelser på operatørsiden, mens vi - inklusive de 42 ejendomsselskaber, som du også får oversigt over - har adgang til 71,1% af hoteludbuddet i ejendomsregnskaberne. Begge procenter er én procent bedre end sidste år. De manglende regnskaber på især hotelejendommene, skyldes at visse ejendomme ejes af privatpersoner, fagforeninger eller arbejdsgiverforeninger uden offentligt tilgængelige regnskaber og andre ejendomme ejes i store ejendomsselskaber og pensionskasser, hvor hotelejendommens separate økonomi ikke kan identificeres. De manglende 13,1% af hoteloperatørernes værelser er primært hoteller, der drives som enkeltmandsvirksomheder, foreninger eller interessentskaber, hvor der ikke er offentlig tilgængelighed til de økonomiske resultater.

Vi håber du er fristet af vores tilbud, og det vil glæde os at modtage en bestilling fra dig. Prisen er kun 3800,- DKK + moms, og du kan bestille analysen ved at maile til ole@danskbrancheanalyse.dk.


Med venlig Hilsen

Ole Egholm 


Dansk Brancheanalyse Aps er stiftet og ejet af Ole Egholm, der er cand. merc. og MBA, og tidligere har været rejsebureaudirektør (1992-2006). Ole Egholm udgav sin første brancheanalyse om rejsebureaubranchen i år 2000. I 2005 stiftede han Dansk Brancheanalyse og har siden 2006 haft udgivelse af brancheanalyser som sin hovedbeskæftigelse. Formålet med Dansk Brancheanalyse er at kaste lys over økonomien i brancher, der ikke normalt udsættes for al for stor analytisk bevågenhed. En øget indsigt i en branches økonomi hjælper forhåbentligt aktørerne  i branchen og omverdenen til en bedre forståelse af erhvervet, hvilket på sigt bør kunne medvirke til en bedre indtjening i branchen og dermed et bedre skattegrundlag for samfundet. Dansk Brancheanalyse Aps er ikke afhængig af særlige aktørers eller branchers interesse, ej heller af annoncørers, og finansieres alene af læserne. I 2016/2017 har Dansk Brancheanalyse udgivet analyser af hotelbranchen, restaurationsbranchen, arkitektbranchen, revisionsbranchen, rejsebureaubranchen, reklamebureaubranchen og bilforhandlerbranchen. Hotelbrancheanalysen udkom for første gang i december 2006. Den 2. november 2017 udkommer den for ellevte gang.


Dansk Brancheanalyse Aps  |  Augustvej 60  |  2860 Søborg  |  Tel: +45 20956085  |  ole@pose.dk  |  CVR 29150176